Peter v súčasnosti vedie tím pracovníkov a misionárov TC Kompas OZ. Absolvoval Žilinskú univerzitu, odbor Strojárska technológia – CNC stroje. Po páde komunizmu pracoval ako obchodný zástupca v LR Crystal a.s. a v Metsä Tissues Slovakia a.s. V roku 1995 nasledoval Božie povolanie a pripojil sa k práci IFES na Slovensku (VBH), kde pracoval osem rokov. Po absolvovaní stáže na London Institute of Contemporary Christianity (od roku 2003) pracuje pre TCK a je členom správnej rady Josiah Venture NFPO. Manželka Eva absolvovala Žilinskú univerzitu, odbor Telekomunikácie a dvojročné štúdium Interiérového designu. Pracuje v TCK v oblasti ekonomiky, administratívy a ubytovania. Venuje sa tiež interiérovému dizajnu a výrobe hand made pozdravov. Spolu so svojím manželom a dvomi deťmi žijú v Žiline.