Tento semester naše kluby Vysokoškolského Biblického Hnutia navštevuje v priemere okolo 15 študentov. Program stretnutí je zameraný najmä na oslovenie neveriacich študentov. Formujeme opäť nový tím vedúcich a dobrou správou je, že zrejme budeme musieť uvažovať o rozdelení tejto veľkej a častokrát veľmi neosobnej skupiny na dve menšie. Ale to bude záležitosť asi až budúceho semestra.