Teším sa z toho, že ma Hospodin povolal do služby v TCK (hoci nie je vždy, len veselo…). Učí ma v nej dôvere voči Jeho slovu, počúvaniu Jeho hlasu a poznávaniu Jeho „vecí“.

Som tiež vďačný za skupinu ľudí, ktorí ma/nás v tejto službe podporujú. V prípade, že by si sa chcel pridať aj Ty do tímu podporovateľov TCK, tu sú možnosti:

Modlitebný tím
Ľudia v tejto skupine sa zaviazali na 1 rok, verne sa modliť za službu TCK, v ktorej som zaangažovaný.

Tím povzbudzovačov
Tu sú ľudia, priatelia, ktorí sa cieľavedome rozhodli prejavovať záujem o našu službu po dobu 12 mesiacov, či už získavaním informácii o našej službe, povzbudzovať prostredníctvom emailov, SMS, listov, alebo akýmkoľvek iným kreatívnym spôsobom, pre ktorý sa sami rozhodli.

Finančný tím
Ľudia v tomto tíme sa zaviazali na nejakú dobu finančne podporovať moju službu v Tréningovom Centre Kompas – mesačne, ročne, alebo príležitostne.

——————————————
Ak Ťa Pán Boh vedie k tomu, aby si podporoval našu službu finančne, prosím daj mi vedieť prostredníctvom emailovej adresy – hruboZAVINÁČtckompas.sk

Číslo účtu TCK je: IBAN SK6211000000002699360008
Variabilný symbol je: 4003
Tréningové Centrum Kompas OZ
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, SK

alebo
cez účet TC Kompas OZ vo Fio Banka a.s.
Česká republika: IBAN SK2483300000002000150040
Variabilný symbol je: 4003

alebo cez:
Křesťanská Akademia Mladých OZ – Česká republika (je možné darcom z ČR poskytnúť doklad o dare za účelom zníženia daňového základu)
Banka: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha
Číslo účtu: 2200100734/2010
VS: 7771351

TCK info o organicácií sú:
TRÉNINGOVÉ CENTRUM KOMPAS
Vojtecha Spanyola 37
ŽILINA 010 01
IČO:.31781268,
DIČ 2020991170
Registerované: Ministerstvom vnútorných záležitostí v SR
Pod číslom: VVS/1-900/90-12360-2