Our personal ministry blog

Kategória: Rôzne

Project CampFest

KampFest je festival kresťanskej hudby a slova, na ktorom sa každoročne stretne viac ako tri tisíc ľudí, aby uctievalo Hospodina a počúvalo jeho Slovo. Myšlienka CampFestu bola rozvinutá spoločenstvom SIEŤ a neskôr združenie Mládež pre Krista vzalo hlavnú zodpovednosť za tento projekt. Pre náš TCK tím je vždy veľkou výsadou slúžiť na CampFeste pretože veríme, že Pán Boh si môže použiť tento projekt k celonárodnému prebudeniu u nás na Slovensku.

us trip

Časť tohto leta som strávil na služobnej ceste v USA z ktorej je aj toto krátke video

Akvárium Atlanta

Som presvedčený, že každý človek niekoho, alebo niečo uctieva. Neprestajne, či chce, alebo nechce, či o tom vie, alebo nevie. Trojhodinový pobyt v „Akvárium“ Atlanta ma viedol k uctievaniu Hospodina novým, nadchýnajúcim spôsobom. Ken a Sara, vďaka za sprostredkovanie tohto zážitku.

Rómska osada

Ako veľmi sme bohatí, máme okolo seba toľko vecí, ktoré sú naviac, vecí, ktoré nepotrebujeme nevyhnutne k životu. Keď som sa na krátku chvíľu ocitol v rómskej osade n východnom Slovensku, bol som premožený súcitom voči núdznym, ale aj vďačnosťou za to, že som sa iba z milosti narodil v rodine, ktorá netrpela nedostatkom.

U S A návšteva

Moja návšteva USA, Wheaton, Chicago, Rockford, IL

Návšteva Severného Írska

Návšteva našich priateľov v Severnom Írsku – September 2006

© 2024 Peter & Eva Hrubo

Theme by Anders NorenUp ↑