KampFest je festival kresťanskej hudby a slova, na ktorom sa každoročne stretne viac ako tri tisíc ľudí, aby uctievalo Hospodina a počúvalo jeho Slovo. Myšlienka CampFestu bola rozvinutá spoločenstvom SIEŤ a neskôr združenie Mládež pre Krista vzalo hlavnú zodpovednosť za tento projekt. Pre náš TCK tím je vždy veľkou výsadou slúžiť na CampFeste pretože veríme, že Pán Boh si môže použiť tento projekt k celonárodnému prebudeniu u nás na Slovensku.