Peter & Eva Hrubo

Our personal ministry blog

Mesiac: apríl 2012

Project CampFest

KampFest je festival kresťanskej hudby a slova, na ktorom sa každoročne stretne viac ako tri tisíc ľudí, aby uctievalo Hospodina a počúvalo jeho Slovo. Myšlienka CampFestu bola rozvinutá spoločenstvom SIEŤ a neskôr združenie Mládež pre Krista vzalo hlavnú zodpovednosť za tento projekt. Pre náš TCK tím je vždy veľkou výsadou slúžiť na CampFeste pretože veríme, že Pán Boh si môže použiť tento projekt k celonárodnému prebudeniu u nás na Slovensku.

KPM mini zvučka.

– KECY 2009 – English Camp so zborom v Kosiciach – video

– English Camp Zilina 2009 – video

Nová klubovňa pre CB Zilina 2010 – video.

© 2020 Peter & Eva Hrubo

Theme by Anders NorenUp ↑