– KECY 2009 – English Camp so zborom v Kosiciach – video