Our personal ministry blog

Mesiac: júl 2014

Naše leto

Tu je zopár riadkov o nás, našej rodine ako aj službe TCK, stačí len kliknúť a čítať…

Miškin svadobný deň (23.august) sa nezadržateľne blíži. Zásielka so svadobnými šatami po troch mesiacoch prišla práve dnes. Žiaľ, nesprávna veľkosť. Máme z toho doma kopec „srandy“… Miška si potrebuje opraviť ešte jednu známku za skúšku, aby ukončila druhý ročník Žilinskej univerzity. Potom sa môže konečne vrhnúť na prípravy svadby a miesta na bývanie. Pred týždňom absolvovala Školu pre pracovníkov s mládežou a musím povedať, že som na ňu hrdý. S radosťou ju pozorujem ako nasleduje Krista.

Daniela zmaturovala minulý mesiac a podala si prihlášku na dve vysoké školy – v Prešove a Trnave. Prázdne hniezdo sa pre nás, rodičov pomaly stáva realitou. Daniela je náš TCK stážista, praktikant v projekte Evanjelizačných Anglických táborov – KECY. Stáž trvá tri mesiace a my sa tešíme z toho, že sa veľa učí o živote, odlišnej kultúre, o sebe samej, ako aj o Pánu Bohu. Toto leto spolu organizujeme desať evanjelizačných anglických táborov a dva FUSION tábory pre 14 cirkevných zborov.

Toto leto čelím niekoľkým výzvam. Mal by som učiť hru na elektrickej gitare na Bratislavskom a Seneckom FUSION tábore. Počas druhého turnusu KECY budem slúžiť s novým tímom a kresťanským zborom z Trenčína. Ostatné týždne som zápasil s technikou, keď som musel na laptope dva krát meniť matičnú dosku. Nakoniec pracujem na stolnom (desktop) počítači po mnohých rokoch. Keďže nie je prenosný, obmedzuje ma v použití, no na druhej strane, ponúka mi viac priestoru a voľného času pre rodinu.
Evka spoločne s tímom žien z ABIGAIL spolu-organizovala Celoslovenskú konferenciu. Niečo nad 120 žien bolo inšpirovaných Jeho prítomnosťou, spoločenstvom a Božím slovom. Evka je v ostatnom čase veľmi zaneprázdnená no napriek tomu zažíva Jeho dobrotu, starostlivosť a prítomnosť.

Nuž na teraz asi toľko. Vedzte, že ste pre nás veľkým požehnaním, povzbudením a podporou v živote i v službe ktorú aj vďaka Vám môžeme konať.

S prianím požehnaného leta
Phf

Prvý turnus táborov za nami

Prvý turnus letných evanjelizačných táborov je za nami. (KECY – AC Rožňava, CB – Žilina, CB – Levice, ECAV – Bratislava, FUSION – BJB Bratislava). Ďakujem všetkým, ktorí ste nás akokoľvek podporili! Moja historicky prvá účasť na FUSION tábore mi priniesla o sebe neblahé poznanie:

1, Hlasový rozsah mi klesol o cca 4 tóny. Inými slovami, hlasivky sú sval, ak necvičíš, slabneš.
2, V minulosti som mal pocit, že mám takmer absolútny sluch. Po tomto tábore mám o tom vážnu pochybnosť.
3, Zabudol som pískať. 30 rokov som nepískal a zrazu to neviem. Myslel som si, že niečo také sa zabudnúť nedá.

Ale ešte vždy mám vášeň zvestovať dobrú správu a mám zaľúbenie slúžiť mladým ľuďom bez rozdielu na ich svetonázor.

Pán Boh mi dal milosť viesť duchovné rozhovory, vysvetliť evanjelium a klásť výzvy k ďalšiemu kroku ku Nemu. Dve dievčatá váhali s tým, aby dovolili Jemu nechať viesť svoj život, verím však, že ich čas ešte len príde. Avšak môj mladý spolubývajúci urobil vážne životné pozvanie. Povedal mi: „všetko nasvedčuje tomu, že som sa stal kresťanom… Ó aká zmena!“.

Tento týždeň začal druhý turnus letných táborov:
– EDGE – športový tábor ECAV Bardejov,
– KECY – ECAV Košice,
– ECAV – Nové Mesto nad Váhom,
– ECAV – Prešov.
V rámci rodiny našich partnerov (Josiah Venture) včera začal náš, v poradí 1000-ci evanjelizačný tábor. Prvý bol v roku 1994. Aj toto je pre nás veľká inšpirácia vzdať Jemu chválu.

Viď video klikni sem: http://vimeo.com/100403653 alebo blog (v AJ) http://www.josiahventure.com/blog
Váš
PHf

© 2024 Peter & Eva Hrubo

Theme by Anders NorenUp ↑