Prvý turnus letných evanjelizačných táborov je za nami. (KECY – AC Rožňava, CB – Žilina, CB – Levice, ECAV – Bratislava, FUSION – BJB Bratislava). Ďakujem všetkým, ktorí ste nás akokoľvek podporili! Moja historicky prvá účasť na FUSION tábore mi priniesla o sebe neblahé poznanie:

1, Hlasový rozsah mi klesol o cca 4 tóny. Inými slovami, hlasivky sú sval, ak necvičíš, slabneš.
2, V minulosti som mal pocit, že mám takmer absolútny sluch. Po tomto tábore mám o tom vážnu pochybnosť.
3, Zabudol som pískať. 30 rokov som nepískal a zrazu to neviem. Myslel som si, že niečo také sa zabudnúť nedá.

Ale ešte vždy mám vášeň zvestovať dobrú správu a mám zaľúbenie slúžiť mladým ľuďom bez rozdielu na ich svetonázor.

Pán Boh mi dal milosť viesť duchovné rozhovory, vysvetliť evanjelium a klásť výzvy k ďalšiemu kroku ku Nemu. Dve dievčatá váhali s tým, aby dovolili Jemu nechať viesť svoj život, verím však, že ich čas ešte len príde. Avšak môj mladý spolubývajúci urobil vážne životné pozvanie. Povedal mi: „všetko nasvedčuje tomu, že som sa stal kresťanom… Ó aká zmena!“.

Tento týždeň začal druhý turnus letných táborov:
– EDGE – športový tábor ECAV Bardejov,
– KECY – ECAV Košice,
– ECAV – Nové Mesto nad Váhom,
– ECAV – Prešov.
V rámci rodiny našich partnerov (Josiah Venture) včera začal náš, v poradí 1000-ci evanjelizačný tábor. Prvý bol v roku 1994. Aj toto je pre nás veľká inšpirácia vzdať Jemu chválu.

Viď video klikni sem: http://vimeo.com/100403653 alebo blog (v AJ) http://www.josiahventure.com/blog
Váš
PHf