Peter & Eva Hrubo

Our personal ministry blog

Náš rok 2017

Prostredníctvom niekoľkých riadkov sa pokúsim v krátkosti popísať ako vyzeral náš rok 2017.

Na začiatku roka som stál pred výzvou, či mám prijať ponuku na pozíciu generálneho manažéra v žilinskej firme jedného z našich partnerov TCK. Božie prianie bolo pokračovať v službe TCK. Avšak Pán Boh si použil túto výzvu, ktorej prijatie by dalo odpoveď na veľa mojich otázok ktoré mám ohľadne mojej budúcnosti, na spustenie procesu výrazných štrukturálnych zmien v TCK. Po 10-tich rokoch postupne mením svoje pracovné zameranie z výkonného riaditeľa na tzv. Prezidentskú úlohu, t.j. práca v oblasti vízie, reprezentácie organizácie, získavanie podpory pre celoslovenskú službu, na vzťahy so zbormi a partnermi, a na misiu
v rámci partnerskej organizácie Josiah Venture. Proces týchto zmien by mal byť ukončený do konca roku 2018, po zaučení nového člena tímu TCK, ktorý prevezme moje doterajšie úlohy týkajúce sa riadenia.

V januári sme otvorili nový modlitebný portál – virtuálnu modlitebnú miestnosť. Moja túžba posunúť sa vpred v modlitebnom živote dostala cez tento interaktívny nástroj nový podnet. https://www.josiahventure.com/pray/

V lete naša dcéra Michaela ukončila magisterské štúdium a stala sa učiteľkou na základnej škole. Sme na ňu hrdí, vedie si veľmi dobre a miluje svoju prácu, aj keď učiteľstvo je boj. Manžel Marian, kazateľ zboru CB v Žiline, je jej skvelým partnerom. Daniela pokračuje v magisterskom štúdiu marketingu a má pred sebou ešte necelé dva roky štúdia. Tešíme sa z toho, ako prekonáva prekážky a duchovne aj duševne dospieva.

Druhý rok v novom misijnom zbore ZA kostolom sme dostali nové príležitosti nielen slúžiť ale aj stretávať sa s novými hľadajúcimi ľuďmi, ktorí by do klasického zhromaždenia neprišli. Pridal som sa k celoslovenskému tímu tzv. Church-Plant, ktorého víziou je za 10 rokov vidieť v SR 10 nových zborov, 10 misijných komunít a 10 nových potenciálnych vedúcich ďalších zborov. Absolvoval som SOMA školu a získal certifikát trénera na posudzovanie spôsobilosti k vedeniu misijných komunít.

Na jeseň sme podpísali zmluvu na výstavbu nového bytu s minizáhradkou a prístreškom pre auto, ktorý by mal byť dokončený na konci roka 2018. Po ôsmych rokoch máme konečne výhliadku na zmenu v bývaní a väčšiu obývačku pre našu misijnú komunitu. Tešíme sa z toho, hoci je to za cenu nezanedbateľného dlhu.

Tento rok sme s Evkou oslávili 25 výročie sobáša. Manželstvo prevyšuje v pozitívnom ohľade všetky moje očakávania a musím vyznať, že blahorečím dňu pred oltárom! Náš vzťah je skvelým miestom poznávania nás samých, miestom osobného rastu a oslavy nášho tvorcu. Sme vďační Pánu Bohu za fyzické, duševné aj duchovné zdravie.

Ďakujeme Vám za Vaše priateľstvo a partnerstvo v službe pracovníkom s mládežou na Slovensku.

« Older posts

© 2024 Peter & Eva Hrubo

Theme by Anders NorenUp ↑