Our personal ministry blog

Mesiac: máj 2008

Vysokoškoláci v mojom srdci


Práca medzi vysokoškolákmi (VBH) bola aj tento školský rok pre mňa miestom, kde som mohol slúžiť študentom z rôznych častí Slovenska. Hoci som niekoľkokrát viedol stretnutia, mal som pocit, že tu veľa prijímam z Božieho pokoja, povzbudenia, radosti aj nádeje. Cyklus výmeny študentov sa zrýchlil kvôli zmene systému štúdia a s tým sa častejšie obmieňa aj skupina vedúcich študentov.

Tým sa stáva táto práca náročnejšou, ale aj napriek tomu túžim opäť vidieť zázrak znovuzrodeného života aj cez túto službu.

Bohatý súc núdzu trie? Kto to je? KPM 2008


Konferencia pre pracovníkov s mládežou – KPM 2008 bola s najväčšou účasťou v jej 15 ročnej histórií. Prišlo viac ako 600 účastníkov, čo predčilo naše očakávania. Pripadal som si tak trochu ako Gedeon pred bitkou s Madiánskymi. Náš tím bol príliš malý (v histórií KPM, nepočítajúc dobrovoľníkov, najmenší, aký sme kedy mali) na úlohu, ktorá bola pred nami. Ale Pán Boh sa oslávil a priznal ku svojmu dielu.

Je to vždy zázrak, keď mládežnícki pracovníci zhodnotia konferenciu slovami: „zažil som v živote málo takých chvíľ, keď som cítil, že Boh mení môj život. Predchádzajúce KPM som to tak neprežíval, ale táto konferencia bola pre mňa celkom iná, úžasná, domov som sa vrátil úplne zlomený a pokorený… Pre mňa to bola veľmi dôležitá udalosť, Boh sa ma dotkol…“ Máme pred sebou novú výzvu: „Kde bude KPM budúci rok a ako udržať prístupnú cenu za KPM?“, nakoľko kapacita súčasného miesta je nedostačujúca.

© 2024 Peter & Eva Hrubo

Theme by Anders NorenUp ↑