Práca medzi vysokoškolákmi (VBH) bola aj tento školský rok pre mňa miestom, kde som mohol slúžiť študentom z rôznych častí Slovenska. Hoci som niekoľkokrát viedol stretnutia, mal som pocit, že tu veľa prijímam z Božieho pokoja, povzbudenia, radosti aj nádeje. Cyklus výmeny študentov sa zrýchlil kvôli zmene systému štúdia a s tým sa častejšie obmieňa aj skupina vedúcich študentov.

Tým sa stáva táto práca náročnejšou, ale aj napriek tomu túžim opäť vidieť zázrak znovuzrodeného života aj cez túto službu.