Our personal ministry blog

Mesiac: august 2007

us trip

Časť tohto leta som strávil na služobnej ceste v USA z ktorej je aj toto krátke video

Akvárium Atlanta

Som presvedčený, že každý človek niekoho, alebo niečo uctieva. Neprestajne, či chce, alebo nechce, či o tom vie, alebo nevie. Trojhodinový pobyt v „Akvárium“ Atlanta ma viedol k uctievaniu Hospodina novým, nadchýnajúcim spôsobom. Ken a Sara, vďaka za sprostredkovanie tohto zážitku.

Rómska osada

Ako veľmi sme bohatí, máme okolo seba toľko vecí, ktoré sú naviac, vecí, ktoré nepotrebujeme nevyhnutne k životu. Keď som sa na krátku chvíľu ocitol v rómskej osade n východnom Slovensku, bol som premožený súcitom voči núdznym, ale aj vďačnosťou za to, že som sa iba z milosti narodil v rodine, ktorá netrpela nedostatkom.

© 2022 Peter & Eva Hrubo

Theme by Anders NorenUp ↑