Som presvedčený, že každý človek niekoho, alebo niečo uctieva. Neprestajne, či chce, alebo nechce, či o tom vie, alebo nevie. Trojhodinový pobyt v „Akvárium“ Atlanta ma viedol k uctievaniu Hospodina novým, nadchýnajúcim spôsobom. Ken a Sara, vďaka za sprostredkovanie tohto zážitku.