Ako veľmi sme bohatí, máme okolo seba toľko vecí, ktoré sú naviac, vecí, ktoré nepotrebujeme nevyhnutne k životu. Keď som sa na krátku chvíľu ocitol v rómskej osade n východnom Slovensku, bol som premožený súcitom voči núdznym, ale aj vďačnosťou za to, že som sa iba z milosti narodil v rodine, ktorá netrpela nedostatkom.