List Filipským 1. kapitola

2001-04filipskym1

List filipským 3. kapitola

Tu je záznam kázne z listu Filipským. Pozor, je to dosť dlhé, tak nezaspite! cca 45minút.

2002-06filipskym3

List filipským 4. kapitola

Tu je dosť dlhé slovo zo 4. kapitoly listu Filipským.

2004-06filipskym4

Vodcovstvo

Tu je kázeň na tému vodcovstvo z 1.Tesalonickým 2.kapitola.

2003-02vodcovstvo1tes2

Čo s tým, keď mi ukrivdili?

Čo s tým, keď mi ukrivdili? Kázeň na Genesis 40 – príbehy o Jozefovi.

2002-09gen40jozef

Pokora, cesta k úspechu?

Príbehy o Jozefovi. Výklad Gen. 41. kapitola.

2003-01gen41ajozef

O tých, na výslní

Výklad druhej časti textu z Genesis 41 – Jozef.


Vina a hriech, ale čo s tým?

Výklad Gen. 42 – Príbehy o Jozefovi.

2003-05gen42jozef

Boží postok k tým, ktorí utekajú

Výklad Jonáš 2. kapitola.

2005-11jonas2

Beh, ktorý sa nedá vyhrať

Výklad Jonáš 1. kapitola.

2004-08jonas1