Naša organizácia a tiež aj rodina prechádza mnohými zmenami a ja sa radujem z toho, že o niečom z toho, sa môžem s Vami podeliť.

Po viac ako 21 rokoch spoločného života s Evkou sa máme stále radi. Deti dospeli a Michaela (druháčka na Žilinskej univerzite) sa minulý týždeň zasnúbila s Marianom Cabadajom, naším spolupracovníkom a dobrým priateľom. Daniela bude tento školský rok maturovať a do konca marca sa musí rozhodnúť ako ďalej v otázkach vzdelania a svojej profesnej budúcnosti. Prosím modlite sa za nás, aby sme vedeli dobre rozumieť týmto zmenám a byť oporou našim deťom.