Ak čísla niečo môžu povedať, potom sú tento krát dobrým znamením. Tento rok sme mali najväcšiu účast na našej Konferencií pre Pracovníkov s Mládežou (KPM) a ich tímy, v celej štrnástročnej histórií. Viac ako 600 účastníkov! Sála bola takmer vždy preplnená. Avšak toto nebolo to najdôležitejšie. Cítili sme, že Hospodin hovoril k srdcu každého účastníka ako počas hlavných tém, tak aj cez semináre, uctievanie, pobyt v kaplnke či ďalšie iné aktivity.

Téma konferencie bola: „Kristus v tebe – Nie z vlastných…“. Hovorili sme o tom, čo znamená byt v Kristovi prostredníctvom štyroch koreňov – Písmo, modlitba, Svätý duch a spoločenstvo veriacich. Ďalej sme premýšľali nad tým, ako Kristov život prináša ovocie prostredníctvom štyroch vetiev: poslušnost, láska prejavená v skutku a evanjelizácia. Zaoberali sme sa tiež jedmi a chorobami, ktoré zabraňujú nášmu rastu a prinášaniu ovocia: pokrytectvo, tvrdosť srdca, zosvetšťovanie svätých vecí a porušené vzájomné vztahy.

Ďakujem nášmu Bohu a tak isto aj všetkým Vám, ktorí ste sa za nás modlili, alebo nás akokolvek podporovali v tom, aby sme mohli zrealizovat tento projekt. Božia prítomnosť bola zrejmá.

Tu je niekoľko reakcií účastníkov konferencie:

Som vďacný Bohu za to, že vám dáva víziu a nadšenie organizovať KPM každý rok. Chcem iba vyjadriť, aké veľké požehnanie KPM prináša
mne a nášmu tímu každý rok. Má to naozaj veľký význam, Takže, vdaka 🙂
Nuž, KPM stála za to. Predtým som o nej iba pocul, ale ako sa hovorí, lepšie raz skúsiť, ako x krát počuť. Som úplne unesený, rád prídem aj na budúci rok. Boh ku mne neustále hovoril a ukazoval mi na veci, ktoré nie sú v mojom živote v poriadku. Vedel som o niektorých z nich už predtým, ale potreboval som o nich hlbšie popremýšlať. Teraz pracujem na tom, … Bol som pasívnym a nie radostným kresťanom, myslím, že sa to teraz mení…

Boh mi pocas tohtorocnej KPM veľa ukázal. Všetky tie veci, ktoré nicili môj život a môj vzťah s Ním. A tak isto, že Ho nemilujem celým svojím srdcom – úplne jasne som to videl pocas uctievania. Musel som odíst von v ten vecer kvôli tomu…, ale chvála Ježišovi, ukázal mi to všetko…, a tak môžem začať nanovo, nasledovať Ho ako jeho dieta nie ako jeho zamestnanec. Veď to nie je o nás, ale o Ňom. Bol som velmi povzbudený a teším sa na dobrodružstvá, ktoré Ježiš pripravuje pre nás a pre mňa. Vďaka Bohu i za Vás.

Vďaka za tento ročník KPM. Hoci som očakával, že si vyriešim niektoré moje problémy počas nej a padnem na kolená pre Bohom… nestalo sa tak. Nuž, musím žit realitu svojho života a v reálnom čase riešiť reálne problémy. Ale i tak, KPM mi pomohla začať opät premýšlať o veciach, ktoré sú v mojom vnútri. Ukázala mi smer z temnoty von, povedala mi, co je dôležité a čo nie, a tak zostáva už len na mne, aby som to aplikoval. Vdaka! A ak niekto toto číta, prosím o modlitbu za mna.

Jednoducho, vďaka! Ešte som plný emócií, veľa vecí sa mi vyjasnilo, aj napriek tomu, že väčšina z nich nemala nič dočinenia s témou konferencie, ale bola „vo vzduchu“, a Boh pracoval. KPM bola tento rok pre mna inou udalostou ako tie predchádzajúce konferencie na ktorých som bol. Bolo vidieť a cítiť, že organizátori pracovali na každom malom detaile. Prajem vám veľa nových síl vo vašej službe, nech On je stále s Vami.

Pán Ježiš je úžasný! Dotýkal sa ma neuveriteľným spôsobom počas celej KPM, prostredníctvom rečníkov, počas uctievania, cez príbehy z reálneho života…, služba ktorú robíte je úžasná! Len tak ďalej!!!!!!!!!

Bolo to vynikajúce! Je neuveritelné, že na Slovensku také niečo ako je KPM existuje. Konferencia ma veľmi povzbudila a posilnila.

Každý si vzal malú nádobu s hlinou a semienkami na zasadenie. Semená reprezentovali životy iných ludí, o ktorých sa bude ten ktorý človek starať. Bola to úžasná vizuálna pomôcka a pripomienka toho, ako aplikovať to, čo sme počúvali. Keď som sa vrátil domov, povedal som svojej manželke, že KPM bola jedna z najlepšie zorganizovaných a najviac kreatívnych konferencií, na akej som kedy bol! Dave Patty – KPM 2007 hlavný recník