Počas tohto leta sme sa ako pracovníci TCK podieľali na príprave a na organizovaní anglických konverzačných táborov so štyrmi zbormi v SR. Ovocie, ktoré prinášajú tábory tohto typu potvrdzujú skutočnosť, že tento druh táborov je zatiaľ najefektívnejším nástrojom na zvestovanie evanjelia, cez osobné vzťahy ako aj vhodným výberom večerných tém. Tento ročník táborov bol najmä siatím. Rozhodnutie pre Krista urobili iba 4 ľudia (spozorovali sme, že každý štvrtý rok vidíme väčší počet znovuzrodených študentov).

Príjemne nás prekvapilo rozhodnutie približne 30 účastníkov tábora pridať sa k malým skupinkám a študovať Písmo. Budúce leto by sme chceli asistovať pri 6 až 9 takýchto táborov s miestnymi zbormi. Na konci leta som mal výsadu slúžiť slovom na tábore pre mládežníkov z Dolného Kubína. Takáto služba je pre mňa vždy niečím, čo mi dodáva chuť do života s Kristom, nakoľko vidím, ako si Pán koná svoje dielo medzi mladými ľuďmi.