Ešte stále platí nevídaná ponuka z nadácie, keď za každú 1Sk od nového darcu zo SR nadácia pridá ďalších 5Sk až do výšky 144tisíc Sk od tuzemských sponzorov (čiže celkom ide o ďalších 720tisíc Sk. Zatiaľ sme asi tak na pol ceste.). Ide o jednu z posledných možností ako získať finančné zdroje prostredníctvom nadácie pre programy TCK a zároveň ako povzbudiť ľudí zo Slovenska k pravidelnej podpore našej/Jeho služby. Získané zdroje (naviac) od nadácie použijeme na realizáciu KPM, pre Školu pracovníkov s mládežou, na prípravu letných táborov, ako aj pre administratívne zabezpečenie chodu organizácie. Váš dar bude použitý podľa vášho rozhodnutia. Prosím, ak ste minulý rok nepodporili našu službu, alebo by ste chceli navýšiť Váš dar oproti minulému roku, zvážte, či toto nie je práve pre Vás príležitosť investície do budovania Jeho kráľovstva tu na Slovensku.