Prvý októbrový víkend sme otvorili už v poradí ôsmy ročník Školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM). Z dôvodu 2×3 vízie sme prijali dvojnásobný počet študentov (21) oproti minulému roku a to z dvoch denominácií a zo 14 zborov. Práca s takto veľkou skupinou má oproti minulosti odlišnú dynamiku, veríme však, že i tak budeme môcť zabezpečiť dostatočne kvalitné vyučovanie a tiež aj starostlivosť o študentov, ktorí vo svojom zbore pracujú s mládežou.

Krok viery, ktorý sme urobili, pocítime v takmer zdvojnásobení finančných nákladov (cestovné pre lektorov a mentorov, pracovná cesta pre študentov, náklady na stravu a materiály…). Prosím vás preto o modlitby za múdrosť a naplnenie týchto potrieb. Náklady na jedného študenta sú vo výške 275Eur na školský rok. Ak viete o niekom, kto by rád podporil tento projekt pod názvom „Adoptuj si študenta na 8 mesiacov“, dajte mi ,prosím, vedieť. Rád ho o tomto projekte poinformujem.