V práci TCK máme troch nových kolegov. Josh, ktorý bude po skončení anglických táborov slúžiť a pomáhať našim partnerským zborom v práci s mládežou až do decembra.

Mike Sullivan, náš staronový spolupracovník (od júna býva v Žiline), nám pomôže najmä pri administrovaní projektov. Ján Havrila je absolventom Biblickej školy v Martine a má na starosti ubytovaciu časť TCK a zároveň slúži aj v škole pre vedúcich ako mentor. Ich prítomnosť a službu pozitívne pociťujem už teraz. Oslobodzuje ma to od mnohých naliehavých manažérskych povinností ku tým povinnostiam, ktoré sú z dlhodobého hľadiska pre rozvoj organizácie nevyhnutné, totiž k jej smerovaniu a vedeniu. To ma veľmi teší.