Od nového školského roku máme dvoch nových pracovníkov (žiaľ nie sú na obrázku), ktorí budú pracovať pre TCK do konca júla 2008. Maruška slúži ako lektor a mentor v programe ŠPM a zároveň slúži prostredníctvom misijných výjazdov, najmä na východnom Slovensku. Náš nový pracovník Vili Sýkora je zapojený najmä v projekte Konferencia pre pracovníkov s mládežou a pri príprave letných evanjelizačných táborov. Tešíme sa z ich služby. Na začiatku budúceho roka k nám pribudne nový misionár, náš veľmi dobrý priateľ Ryan Schultz z USA.

V súčasnosti sme v jednaní s niekoľkými zbormi na východnom Slovensku, kde by mal slúžiť ako TCK pracovník zameraný na učeníctvo a podporu evanjelizačných aktivít zboru. Naďalej hľadáme vhodného pracovníka, manažéra pre projekt Exit 316. Viete o niekom vhodnom?