V máji sme ukončili desiaty ročník Školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM). Školu ukončilo 14 študentov z troch denominácií a desiatich cirkevných zborov.

Je vždy radosť, keď všetci študenti si splnia svoje povinnosti a každý z nich úspešne ukončí program. Tento rok sme mali veľmi dobrú skupinu pracovníkov s mládežou. Verím, že budú na veľký úžitok v službe Jemu a cirkvi. Na obrázku som s Maurom, ktorého som mentoroval (vyzerá to skôr naopak, všakže) a s ktorým sme strávili z môjho pohľadu výborný rok.