sme organizovali v Leviciach a vo Veľkom Slavkove. Hlavnou témou bola mládežnícka práca so zámerom. Boli sme poctení poslúžiť doteraz najväčšej skupine pracovníkov s mládežou. Na záver stretnutia v Slavkove som hovoril o pochybnostiach (z evanjelia Lukáša 7.18-29), ktoré nás v službe tak často sprevádzajú.

Projekt „Adoptuj si študenta ŠPM“, o ktorom som písal v predchádzajúcom liste, postupne napĺňa naše očakávania. Som vďačný za viac ako 50 darcov zo SR, ktorí prispeli na štúdium študentom ŠPM. Ak ste jedným z nich, v mene študentov srdečne ďakujem. Je to výborná investícia hodná obete. Vidíme, že sa učia a slúžia ako len môžu. Viac o projekte sa môžete dozvedieť na www.tckompas.sk/spm/adoptuj.html.