– Religiozita stredoškolákov na Slovensku, ktorý sme zrealizovali v roku 2011 na stredných školách v SR nájdete na www.tckompas.sk

Výročnú správu TCK za rok 2011 nájdete na: www.tckompas.sk/annual