Minulý týždeň v Kukovej, počas tréningového víkendu pre tímy, sme hovorili aj o tom, že znovuzrodenie je iba začiatok cesty s Pánom Bohom. Ale to, čo nasleduje, je tak isto veľmi dôležité, veď Jemu záleží aj na našom charaktere. Premýšľali sme nad obsahom 15. Žalmu:
„Hospodine, kto bude pohostíniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vrchu tvojej svätosti?…“

Na porozumenie otázky dôležitosti charakteru nám poslúžila aj aktivita, ktorá doslovne rozhýbala moje kosti (preto ten neplánovaný beh na dlhšiu trať – viď obrázok).

V druhej časti stretnutia sme sa spoločne pokúsili lepšie porozumieť ľuďom, ktorým slúžime. Predstavili sme niekoľkým mládežníckym tímom vedúcich v Kukovej to, ako vek a dospelosť ovplyvňuje naše vnímanie reality, alebo prečo majú ľudia v rôznom vekovom období rôzne porozumenie reality okolo seba.