Ak sa chcete dozvedieť čo nového po lete, pozrite si prílohu, alebo čítajte ďalej.

Čo nové u Hrubovcov?
Všeličo. Predovšetkým snáď to, že v marci 2008 by sme sa mali presťahovať do o 18m2 väčšieho, štvorizbového bytu, ktorý je v blízkosti školy, do ktorej chodia naše deti. Vzhľadom na bytovú situáciu a vývoj cien v Žiline je to pre nás zázrak. Pán Boh sa ku nám zachoval opäť veľmi milostivo. Deti rastú ako z vody. Miška ma už dorástla a Danielka sa za posledné leto tiež dosť vytiahla. V škole sa im darí primerane ich úsiliu a zdá sa nám, že do nej rady chodia. Ešte stále je zábavné pozorovať ich úplne odlišné povahy. Evka má toho veľa. Usilovne vyrába ručne robené kalendáre a vianočné pozdravy. Ja veľa cestujem a som ponorený v práci, ktorá predo mňa neustále kladie nové výzvy. Jednou z nich je napríklad: „Čo s Café, keď už nerobíme miestnu službu?“.

Víkend v Leviciach
Minulý víkend sme boli spolu s kolegami Drahom a Mariannou v Leviciach na víkendovom stretnutí pre vedúcich skupiniek. Hovorili sme na ňom o práci v malých skupinkách, vyučovali sme ako induktívne študovať Písmo a ako si pripraviť otázky vhodné pre vedenie biblického štúdia. Strávili sme tiež čas v zborovom mládežníckom centre Kontakt, kde sme pre početnú skupinu študentov hovorili na tému: „Beh, ktorý sa nedá vyhrať“ – na základe príbehu z prvej kapitoly proroka Jonáša. Jednou z najpovzbudzujúcejších vecí pre mňa bolo vidieť, že zbor v Leviciach je otvorený pre nových ľudí a záleží mu na tom, aby ďalší mladí ľudia počuli evanjelium prostredníctvom bezpečného prostredia v Kontakt Café.

Evanjelizačné tábory počas leta
Počas tohto leta sme sa ako pracovníci TCK podieľali na príprave a na organizovaní anglických konverzačných táborov so štyrmi zbormi v SR. Ovocie, ktoré prinášajú tábory tohto typu potvrdzujú skutočnosť, že tento druh táborov je zatiaľ najefektívnejším nástrojom na zvestovanie evanjelia, cez osobné vzťahy ako aj vhodným výberom večerných tém. Tento ročník táborov bol najmä siatím. Rozhodnutie pre Krista urobili iba 4 ľudia (spozorovali sme, že každý štvrtý rok vidíme väčší počet znovuzrodených študentov). Príjemne nás prekvapilo rozhodnutie približne 30 účastníkov tábora pridať sa k malým skupinkám a študovať Písmo. Budúce leto by sme chceli asistovať pri 6 až 9 takýchto táborov s miestnymi zbormi. Na konci leta som mal výsadu slúžiť slovom na tábore pre mládežníkov z Dolného Kubína. Takáto služba je pre mňa vždy niečím, čo mi dodáva chuť do života s Kristom, nakoľko vidím, ako si Pán koná svoje dielo medzi mladými ľuďmi.

Nový školský rok Školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM)
Otvorili sme ho tento mesiac. Do školy sme prijali 16 študentov z jedenástich zborov a troch denominácií v SR. Škola je zameraná na prípravu laických vedúcich v mládežníckej službe. Tento rok som prevzal vyučovanie zamerané na rast osobného charakteru. Náš kolega Peter Michalčík vyučuje Kristovu službu a naša nová kolegyňa Maruška Kožlejová vyučuje praktické zručnosti v mládežníckej práci. Mentorská služba pre študentov má naďalej dôležité miesto v programe ŠPM.

Personálne zmeny v TCK
Od nového školského roku máme dvoch nových pracovníkov (žiaľ nie sú na obrázku), ktorí budú pracovať pre TCK do konca júla 2008. Maruška slúži ako lektor a mentor v programe ŠPM a zároveň slúži prostredníctvom misijných výjazdov, najmä na východnom Slovensku. Náš nový pracovník Vili Sýkora je zapojený najmä v projekte Konferencia pre pracovníkov s mládežou a pri príprave letných evanjelizačných táborov. Tešíme sa z ich služby. Na začiatku budúceho roka k nám pribudne nový misionár, náš veľmi dobrý priateľ Ryan Schultz z USA. V súčasnosti sme v jednaní s niekoľkými zbormi na východnom Slovensku, kde by mal slúžiť ako TCK pracovník zameraný na učeníctvo a podporu evanjelizačných aktivít zboru. Naďalej hľadáme vhodného pracovníka, manažéra pre projekt Exit 316. Viete o niekom vhodnom?

Elements – Život v Kristovi – Multimediálne materiály pre mladých kresťanov
Radujem sa z toho, že v spolupráci s našou partnerskou organizáciou Josiah Venture sme toto leto vydali multimediálne materiály pre prácu so znovuzrodenými študentmi pod názvom Elements – Život v Kristovi. 10 lekcií obsahuje video svedectvá kresťanov, biblické štúdia a materiály pre vedúcich skupiniek určených najmä pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Elements sú zamerané na budovanie základov kresťanskej viery a vzťahu s Kristom. Keďže sú naplnením našej potreby mať k dispozícií niečo vhodné pre následnú prácu po anglických jazykových táboroch, sú v anglickom jazyku s titulkami (v 11 jazykoch). Ak sa chcete dozvedieť viac, zájdite si na www.davkaonline.sk, alebo anglickú verziu www.jvelements.com.

Naša nová web stránka ešte stále v skúšobnej prevádzke
Ak by ste sa chceli o nás dozvedieť oveľa viac, zájdite si na našu web stránku www.tckompas.sk/hrubo. Nájdete na nej aktuálne informácie o nás ako rodine, ale aj o našej službe prostredníctvom blogu, fotogalérie, videí, článkov a iného. Slovenská verzia stránky sa vám zobrazí po zvolení slovenského jazyka (kliknutím na slovenskú zástavku v pravom rohu obrazovky).

Nevídaná investícia pre nových podporovateľov TCK – do konca roka 2007
Ešte stále platí nevídaná ponuka z nadácie, keď za každú 1Sk od nového darcu zo SR nadácia pridá ďalších 5Sk až do výšky 144tisíc Sk od tuzemských sponzorov (čiže celkom ide o ďalších 720tisíc Sk. Zatiaľ sme asi tak na pol ceste.). Ide o jednu z posledných možností ako získať finančné zdroje prostredníctvom nadácie pre programy TCK a zároveň ako povzbudiť ľudí zo Slovenska k pravidelnej podpore našej/Jeho služby. Získané zdroje (naviac) od nadácie použijeme na realizáciu KPM, pre Školu pracovníkov s mládežou, na prípravu letných táborov, ako aj pre administratívne zabezpečenie chodu organizácie. Váš dar bude použitý podľa vášho rozhodnutia. Prosím, ak ste minulý rok nepodporili našu službu, alebo by ste chceli navýšiť Váš dar oproti minulému roku, zvážte, či toto nie je práve pre Vás príležitosť investície do budovania Jeho kráľovstva tu na Slovensku.

S prianím Jeho požehnania