Na vymaľovanie jednej malej izby sme minuli 3 litre sava a asi 30 kilogramov primalexu. Och, ako sa máme dobre! Ani o tom, poriadne nevieme!

Milí priatelia!
Boh je dobrý! Toto leto bolo opäť jasným dôkazom o Jeho milosti a dobrote. Začali sme ho s evanjelizačným projektom, denným táborom nazvaným Prázdninové priateľstvá, určeným na pomoc rómskej komunite v Žiline. Projekt bol organizovaný v spolupráci so študentmi z USA (IVCF California – ako VBH na Slovensku), Maticou slovenskou (MS) a miestnym zborom CB v Žiline. Americkí študenti pod vedením rodiny Kurta Thiela boli neskôr aj účastníkmi Anglického konverzačného tábora s VBH a IFES Ireland.
U nás doma. Študenti z IVCF si pochutnávajú na kapustnici.
Jednou z aktivít bolo maľovanie bytov.

Prvý pocit, ktorý prišiel bol, že najlepšie by bolo zavolať buldozér, zrov-nať baráky so zemou a posta-viť nové.
Na vymaľovanie jednej malej izby sme minuli 3 litre sava a asi 30 kilogramov primalexu. Och, ako sa máme dobre! Ani o tom, poriadne nevieme!
Časťou projektu boli tvorivé dielne. Tešili sa veľkej obľube u detí aj tých starších. Počas stretnutí zaznievalo evanjelium z úst študentov. Pomocná ruka a zvesť o nádeji v Kristu by mali ísť spolu. U Rómov to platí obzvlášť. Denný tábor pre túto komunitu bol nezabudnuteľnou školou najmä pre nás organizátorov. Som vďačný Bohu za Helenku, sestru z miestneho zboru AC (a tiež MS), ktorá naďalej zostáva v službe ľuďom z tejto komunity.

Anglický konverzačný a kultúrny tábor pre vysokoškolákov bol mojím posledným táborom vo VBH. Prvý krát sme ho organizovali pred ôsmimi rokmi (tiež s Thielovcami). Počas týchto rokov viac ako 300 študentov dostalo príležitosť stretnúť sa s kresťanmi a počuť evanjelium. Toto leto sa vytvorili mimoriadne dobré vzťahy. Tie neohrozili ani vášnivé diskusie o koncepte božej milosti.

Deti počas tábora potrebovali veľkú pomoc anjelov. Unikli padajúcemu rečníckemu pultu a neskôr sa im podarilo rozbiť sklo na dverách. Veľa nechýbalo, aby do-šlo k vážnemu zra-neniu, a to by neboli také veselé.