Nový školský rok Tréningového Centra Kompas (TCK) Leto, pocas ktorého sme pomáhali s prípravou a realizáciou piatich anglických konverzacných táborov s miestnymi zbormi na Slovensku a jedným zborom zo Srbska, je už za nami. Sme vdacní Pánu Bohu za Jeho vernost.

Za hladajúcich mladých ludí, ktorí prvý krát poculi evanjelium, za tých, ktorí prišli slúžit, ako aj za tých, ktorí odovzdali svoj život Kristovi. V projekte KECY SK sa toto leto zúcastnilo viac ako 300 mladých ludí.
V septembri sme sformovali nový tím TCK. Do školy pre pracovníkov s mládežou (ŠPM) sme tento školský rok prijali 19 študentov z 5 denominácií a 8 rôznych zborov. Velký dôraz kladieme nielen na vyucovanie, ale najmä na mentorský program s každým zo študentov. Modlíme sa, aby tento program priniesol vela dobrého nielen samotným študentom, ale aj požehnanie v ich mládežníckej službe.