Tu je zopár námetov na prejavenie vďačnosti a prosieb:

Prosby:
– o múdrosť pri reorganizácií zodpovedností v projektoch TCK
– o múdrosť pri výbere miesta, miestnych zborov pre piatich potenciálnych misionárov z USA/Josiah Venture
– o múdrosť v rozhodnutí ohľadne rekonštrukcie terasy TCK ako aj dostatok zdrojov na rekonštrukciu
– za ovocie služby nového Fusion súboru v meste Senec.
– za zachovanie a posilnenie viery študentov, ktorí sa na táboroch (KECY, Fusion) rozhodli nasledovať Krista.
– za zrod nových cirkevných zborov na Slovensku
– za prípravu KPM 2014
– za múdrosť viesť študentov Školy pre pracovníkov s mládežou a úspech v projekte Adoptuj si študenta ŠPM
– za múdrosť ako ďalej s televíznym česko-slovenským projektom Exit 316.

Vďaky:
– za otvorenie nového ročníka Školy pre pracovníkov s mládežou a jej 16 študentov
– za nových pracovníkov TCK – Denisa Harčárová – riaditeľka ŠPM, Zuzana Polohová – asistent v projekte Fusion, Kim Shepperson – JV administrátor.
– za nových internistov, Alena Stehlíková, Marián Cabadaj.
– za službu Mike-a Sullivan-a, ktorý sa po 10 rokoch služby vrátil späť do USA.
– za požehnanie a príležitosť hovoriť evanjelium počas 10táborov KECY a dvoch táborov Fusion.
– za rozhodnutie štyridsiatich študentov z táborov FUSION a KECY hľadať Boha
– za požehnanie prijaté počas jesennej konferencie JV pre 25 pracovníkov a spolupracovníkov TCK – „Radiate“ v ČR