A čo významné okrem podávania daňových priznaní nás čaká v tomto mesiaci?

Opäť marec

Ale ten čas letí, čo? Opäť marec. V tomto mesiaci sa v minulosti udialo všeličo zaujímavé. Napríklad v Nemecku sa narodil fyzik Albert Eistein (1879) a tiež J.Sebastian Bach (1685), na Bali začala soptiť sopka a vzala život asi 1500 ľuďom (1963). V tomto mesiaci v Londýne zomrel Sir Isaac Newton (1727), a vo veku 73 rokov aj J.V. Stalin (1953). Napoleon Bonaparte (1796), Paul McCartney (1969), ale aj John Lennon (1969) za ženil. V New York-u bola premiéra filmu King Kong (1933) a A.Graham Bell prvý krát v dejinách ľudstva telefonoval (1876). To je iba zlomok marcových udalostí. Zaujímavé boli aj sviatok MDŽ (pre neskôr narodených Medzinárodný deň žien), alebo krádež rakvy Charlie-ho Chaplin-a (1.3.1978) z cintorína vo Švajčiarsku.

To, čo by sme si my mali pripomínať v tomto mesiaci je, že marec je mesiac knihy (vraj v ČR by to niektorí radšej zmenili na mesiac internetu). Mesiac knihy bol vraj prvý krát vyhlásený v roku 1955 a zmyslom mala byť snaha zlepšiť propagáciu knihy a udržať tak záujem o literatúru. Ako sa dnes zdá (aspoň kníhkupci tak tvrdia), v súčasnosti to až tak nepomáha. Máme internet, viac povinností a teda na čítanie relatívne menej času…

A čo vravíte na knihu kníh, ktorá patrí medzi najstaršie, najprekladanejšie, najskôr vytlačené a najrozšírenejšie z kníh? Viem si predstaviť, že je tiež asi jednou z najviac kritizovaných, najviac a zároveň aj najmenej čítaných kníh. Mnohí ju majú vo svojej knižnici, ale máloktorí ju pravidelne berú do svojich rúk. Ešte menej je tých, ktorí ju naozaj študujú, aby sa z nej dozvedeli Božiu vôľu. A predsa je Biblia jedným z najlepších prostriedkov, prostredníctvom ktorej Pán Boh hovorí ku nám ľuďom. Nejde o nejakú tajomnú, či magickú literatúru hoci hovorí o minulosti prítomnosti i budúcnosti. Jej text je vnuknutý Bohom a núti čitateľov ku konkrétnemu rozhodnutiu. Ak je naozaj Biblia Božím slovom, potom je jej obsah pre ľudí záväzný. Je zaujímavé ako Pán Ježiš vyzdvihol jej autoritu. V podobenstve o boháčovi a Lazarovi, zúfalý boháč z miesta múk prosí o to, aby jeho súrodenci boli varovaní poslom zo záhrobia. Jeho prosba bola odmietnutá s odôvodnením: „Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych“. Lk.16:27-31
Inými slovami, Božie slovo môže a má byť čítané, skúmané človekom. Ale ak neposlúcha Božie posolstvo, nepomôže mu ani zázrak.

A čo významné okrem podávania daňových priznaní nás čaká v tomto mesiaci?
Zmena, ktorú spôsobí Boh skrze svoju knihu?
PH