Nevídaná investícia pre podporovateľov TC Kompas OZ – Tento rok naša organizácia TC Kompas OZ získala tzv. zápočtový grant (matching grant). Je to výborná ponuka z nadácie, keď za každé 1Eur od nového darcu zo SR (resp. od darcu, ktorý prispeje na TCK kvôli tomuto grantu) nadácia pridá ďalšie 2Eurá pre projekt FUSION a 2Eurá pre projekt ExitTour

(až do výšky celkových 19.100Eur od nadácie). Ide o výnimočnú možnosť ako získať finančné zdroje pre dva programy TCK (ExitTour a FUSION) a zároveň ako povzbudiť ľudí zo Slovenska k pravidelnej podpore našej, resp. Jeho služby. Váš dar bude použitý pre účely TCK podľa vášho rozhodnutia.

Prosím, ak ste v minulosti nepodporili našu službu, alebo by ste chceli navýšiť Váš finančný príspevok oproti minulému obdobiu, zvážte, či toto nie je práve pre Vás príležitosť investície do budovania Jeho kráľovstva tu na Slovensku.

Zápočtový grant je v platnosti do 30.9.2013

Číslo účtu TC Kompas je: 2699360008/1100, Variabilný symbol je: 4003

Príklad:
Ak Ti Pán Boh položí na srdce podporiť nás 10 EUR-ami, vtedy nadácia ktorá nám ponúkla tento dar pridá ďalších 20 EUR na službu EXIT 316 a 20 Eur pre FUSION (celkom ďalších 40Eur).