Možno ste už niečo začuli o tom, že „Kompas Café je definitívne zatvorené.“ Ak ste tak počuli, tak ste počuli správne. Druhý decembrový týždeň v roku 2007 Kompas Café zavrelo svoje dvere pre verejnosť poslednýkrát. Bolo to pre nás všetkých emocionálne obdobie. Počas tých ôsmych rokov existencie Café sme sa tešili z každého momentu jeho života. Bol to taký dôležitý článok života v Kompase, že si ho ľudia často splietli s hlavným zámerom Kompasu.

Café pôvodne začalo ako služba miestnym študentom v Žiline, a rýchlo sa z neho stalo obľúbené miesto pre kresťanov, rovnako ako pre nekresťanov. Bolo to dokonalé prostredie na zoznámenie sa s novými ľuďmi a na budovanie nových vzťahov. Víziou bola pomoc miestnym službám s mládežou v Žiline zasiahnuť študentov evanjeliom pre Krista prirodzeným spôsobom.

Počas svojho života malo Café jedinečný týždenný program – hodiny angličtiny, koncerty, oslavy, výlety, tábory, čaje, kávy, zmrzlinu, toasty a oveľa viac. A niekoľko rokov sa zdalo, že Kompas svoju misiu dosahuje. A v mnohých aspektoch to tak skutočne bolo.

Avšak, ako čas plynul, začalo byť jasné, že café sa stalo mládežníckou skupinou samou o sebe a neprozreteľne sa stala súperom miestnych skupín mládeže v zboroch. To bolo priamo proti jeho primárnemu zámeru a cieľu – pomôcť a vybudovať miestne zbory.

Výsledkom bolo, že sa v roku 2005 rozhodlo, že študentský program v café nebude pokračovať. A v najlepšom úmysle pre miestne zbory café zmení svoje zameranie a cieľ. Café potom nemalo zámer v službe, ale snažilo sa stať úplne normálnym verejným café, aby tak mohlo pomôcť finančne podporiť tréningové oddelenie na budovanie vedúcich s mládežou v Kompase.

Avšak, po dvoch rokoch skúšania rôznych prístupov k novým zákazníkom, bolo rozhodnuté, že po finančnej stránke bude lepšie café zatvoriť a prenajať tento priestor inému možnému subjektu. Takýmto spôsobom by mohlo café vytvárať financie pre hlavné oddelenie v Kompase, ktoré bolo vždy celonárodný tréning vedúcich mládeže.

Vytváranie financovania od sponzorov bolo vždy nepretržitou výzvou pre služby v Kompas celkovo. Ale teraz sa zdá, že sa svitá na nové časy, kde sa bude môcť financovať služba z prenájmu našich vlastných priestorov budovy Kompasu. Aké skryté požehnanie – mať túto budovu voľnú za týmto zámerom. Chválime Boha za potenciál, ktorý leží v tomto novom prístupe.