Škola pre pracovníkov s mládežou (verzia 1) – má tento školský rok až 16 študentov.

10 z ECAV, 4 z BJB a dvoch z CB. Jedným zo študentov je aj naša dcéra Michaela. Našou túžbou je pripraviť týchto pracovníkov s dorastom a mládežou v oblasti Systematickej teológie, praktických zručností v mládežníckej službe, učeníctve, v oblasti uctievania, Biblických štúdií, porozumenia Kristovej službe, atď. Mojou zodpovednosťou je pomáhať Denise viesť program ŠPM, moderovať diskusie zamerané na rozvoj charakteru študentov a mentorovať jedného zo študentov. Chceli by ste podporiť niektorého študenta cez projekt Adoptuj si študenta ŠPM? Napíšte mi prosím na hruboATtckompas.sk.