V súčasnosti v práci i doma zažívame dobré veci. Počas vianočných sviatkov sme veľa odpočívali, boli spolu ako rodina a naberali nové sily. Pred tromi týždňami sme boli s Evkou na konferencií Josiah Venture o manželstve.

Bola to najlepšia konferencia na túto tému, na akej sme kedy boli. Výborné vyučovanie, praktické témy bez zbytočného teoretizovania, a tiež dostatok času na diskusiu a na to, aby sme sa s Evkou mohli zamerať na slabé miesta nášho manželstva.
Pre mňa osobne je nepríjemné, že nemôžem hrať hokej kvôli zranenému kolenu. Snažím sa ho liečiť práškami a bicyklovaním. 45 minút denne, tri mesiace. Neuveriteľná nuda! Ak cvičenie nepomôže, nasledovať bude operácia menisku.
Doma sme zaviedli pravidelné nedeľné stretnutia pre našu rodinu. Uvedomili sme si, že po tom, ako sa deti stali tinídžermi, majú zrazu veľa svojho programu a náš vplyv sa dostáva do úzadia. Na našich stretnutiach máme dostatok priestoru byť spolu ako rodina, modliť sa a rozprávať o všetkom možnom. Z našich dievčat v tinídžerskom veku máme radosť, aj keď to nie je obdobie jednoduché.

Som vďačný Pánu Bohu za Vás a Vašu spoluúčasť na Jeho službe prostredníctvom TC Kompas.