Prípravy Konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM 2010 pravdepodobne pod názvom Štafeta – podaj to ďaľej) sa už rozbehli. V apríli 2010 by sme chceli konferenciu zamerať na tému učeníctva na základe 2.Tim. 2:2. Inšpiráciou k výberu tejto témy bola účasť nášho tímu na konferencii Josiah Venture v ČR, ako aj potreba podávať štafetu učeníctva v našej krajine ďalej.

KPM 2010 sa bude konať v dňoch 8.-11.apríla 2010.