Zástupcom Slovenskej televízie sme poskytli doporučenie na tento televízny seriál od arcibiskupa Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. To pôvodne malo zabezpečiť vysielanie prvej série (37 dielov).

Žiaľ, zdá sa, že doporučenie nie je hlavný dôvod, prečo o projekt v STV záujem nie je. Nuž, je tesne okolo volieb, nik nechce nič riskovať… Avšak ani po troch rokoch neúspešných jednaní sa nechceme vzdať myšlienky nových stopäťdesiatich evanjelizačných skupiniek pre hľadajúcich stredoškolákov, ktoré by boli následnou prácou projektu vedenou v spolupráci s miestnymi zbormi. Prosím, modlite sa s nami za pozitívny zlom v tomto projekte.