Našou najväčšou udalosťou roka bola opäť KPM. Zúčastnilo sa jej viac ako 650 pracovníkov s mládežou.

Na tejto konferencii sa nám konečne podarilo jasne predstaviť hlavné poslanie, ktorým nás Ježiš poveril – učeníctvo. Hlavným rečníkom bol Dave Patty, Miro Tóth z Košíc a Maruška Kožlejová. Pán Boh si ich veľmi dobre použil. Jeden z mojich priateľov povedal: „Je iróniou, že hlavné poverenie, ktoré sme od Krista dostali, môžeme len s ťažkosťami nachádzať v praxi súčasnej cirkvi.“ Koľkí z nás boli, alebo sme zaangažovaní v zámernom učeníctve? Ak má cirkev rásť, toto poslanie si nebudeme môcť dovoliť obísť. Z konferencie sme vyrobili DVD s nahrávkami tém, seminárov, atď. Ak máte záujem, dajú sa objednať cez web.