Zástupcovia Slovenskej televízie očakávajú, že im poskytneme doporučenie na tento televízny seriál od biskupov dvoch najväčších denominácií na Slovensku. Tie by mali zabezpečiť vysielanie prvej série (37 dielov).

Ani po takmer troch rokoch neúspešných jednaní sa nechceme vzdať myšlienky nových stopäťdesiatich evanjelizačných skupiniek pre hľadajúcich stredoškolákov, ktoré by boli následnou prácou projektu vedenou v spolupráci s miestnymi zbormi. Prvé doporučenie by sme mali mať na stole do konca tohto mesiaca. Či sa tak naozaj stane ukáže čas. Mohli by ste sa prosím modliť a postiť za pozitívny zlom v tomto projekte?