V máji sa naša kolegyňa Laura Troutman, ktorá slúžila v pozícii „model maker“ v Bratislavskom zbore BJB odsťahovala naspäť do USA.

Prinútili ju k tomu zdravotné dôvody. Som vďačný za jej viac ako trojročnú službu. V rovnakom mesiaci sme sa dozvedeli, že náš priateľ Josh Howard z USA sa k nám pripojí ako misionár v budúcom roku. Evku Kohútovú z Levíc povolal Pán Boh do služby v TCK. Pracovať s nami by mala od februára 2011. Mala by nahradiť našu kolegyňu Janku Hrivniakovú, ktorá si pôjde dokončiť svoje magisterské štúdium. V budúcom školskom roku otvárame program pre dvoch, alebo troch študentov (tzv. internistov) zo SR. Interni – Feri Kožlej a Denisa Gallová by nám mali poslúžiť pri realizovaní našich programov, najmä školy a konferencie – KPM 2011.