Na konci mája ukončilo program ŠPM 20 pracovníkov s mládežou. Tento ročník bol pre nás mimoriadnym povzbudením. Priniesol veľa dobrého ovocia v živote a v službe študentov,

ako aj u nás lektorov a mentorov. Niekoľkí z nich začali stretávania v skupinkách. V pozitívnom slova zmysle sa zmenil koncept mnohých stretnutí mládežníckych skupín, ktoré študenti vedú. Dokonca jedna zo študentiek začala viesť rodinné stretnutia s Písmom.

ŠPM (v.2.0) v novom školskom roku bude mať novú podobu. Chceme sa v nej venovať 4 až 5 zborom, resp. ich mládežníckym prácam v mieste ich služby. Znamená to odovzdávanie menej teórie a viac cestovania na miesta, kde sú naši študenti zo ŠPM v.1. Pôvodnú verziu školy ŠPM v.1, „viac v laviciach“ by sme chceli otvoriť v školskom roku 2011/12.