Častokrát vstávam s myšlienkou na leto, najmä na dva anglické tábory, ktorých sa mám zúčastniť. Na prvom budem pôsobiť ako mentor (ECAV KE), druhý z nich budem viesť, nakoľko tábor robím so zborom, ktorého som členom.

Po 5 rokoch na tábore budem slúžiť spolu s mojou dcérou Miškou, ktorá je členom slovenského tímu. Veľmi sa na to teším, veď slúžiť s ňou aj jej spolužiakom bude pre mňa veľká vec. Toto leto budeme musieť veľmi improvizovať, nakoľko tri zbory z USA zrušili prisľúbenú účasť na projektoch anglických táborov na Slovensku a štvrtý zbor zrušil pracovný projekt, ktorý s jedným z letných táborov súvisí. Prosím, modlite sa, aby sme nemuseli zrušiť ani jeden zo 7 plánovaných letných táborov. Bola by to škoda, keby študenti nepočuli evanjelium.