Päť dobrovoľníkov (voláme ich internisti) z USA pricestovalo na konci minulého mesiaca na Slovensko. To je neklamný znak toho, že sa blíži čas evanjelizačných táborov.

Toto leto ich budeme robiť osem v spolupráci s deviatimi zbormi zo Slovenska: CB Žilina a Levice, ECAV Bardejov, Prešov, Košice, L.Hrádok, AC Rožňava a dva zbory BJB z Bratislavy. Tento rok budem na dvoch táboroch: s Košicami a Žilinou. Spoločne s naším pracovníkom s dorastom, Majom budeme prvý júlový týždeň viesť náš zborový tábor. Je radosť pozorovať ako Miška aj Danielka pozývajú svojich spolužiakov a priateľov na tábor a tešia sa na to, čo je pred nami. Niet väčšej radosti ako vidieť vlastné deti v Jeho službe. Témou tábora je „Redeem“, teda záchrana.