Prečo petícia za Exit 316 ?
Nuž, už tretí rok sa usilujeme o to, aby televízny projekt Exit 316 bol vysielaný v Slovenskej televízií. Zatiaľ neúspešne.

O čom je projekt Exit 316 ?
V podstate je to mládežnícky TV magazín, ktorý v každej svojej 18 minútovej časti hovorí o nejakej aktuálnej téme (láska, priateľstvo, sex, odpustenie, hnev, viera, pochybnosť…). Projekt vytvorila Kresťanská Akadémia Mladých, ktorá sídli v ČR. V tejto krajine ho vysielala Česká televízia. Exit 316 predstavuje základné etické princípy kresťanstva tinédžerom zrozumiteľným spôsobom.

Kde nájdeme viac info o tomto projekte ?
Jasné, napr. na www.exit316.cz alebo počas hlavného programu vo štvrtok a v piatok večer počas CampFestu, alebo od našich členov petičného výboru: Jana Buca, Mariana Lipovského, Laca Ontka, Davida Římana, alebo Mira Tótha z 3tieho dňa.

Dá sa riešiť vysielanie Exitu 316 v STV aj iným spôsobom ?
Oslovili sme niekoľkokrát zástupcov STV. Z náboženského vysielania nám povedali, že v prípade, že dostanú doporučenie na vysielanie od biskupov dvoch najväčších denominácií v SR, odvysielanie zvážia.

Máte ich podporu ?
Máme v rukách doporučenie arcibiskupa RKC Mons. Zvolenského, od biskupa ECAV doporučenie nemáme, nakoľko by to vraj znamenalo obmedzenie vysielacieho času ich bohoslužieb v STV. Preto cestu cez oddelenie náboženského vysielania nevidíme. Avšak pre nás nie je dôležité z akého času sa ukrojí, dôležité je, aby si mladí ľudia mohli pozrieť zmysluplnú nekomerčnú reláciu, ktorá im pomôže premýšľať o živote a jeho hodnotách novým spôsobom.

A čo iné televízie ?
Projekt sme ponúkli aj komerčným televíziam, ale tie sa vyjadrili, že program je príliš na premýšľanie, teda nie pre ich diváka, čiže cesta cez ne nevedie.
V českej republike mal Exit 316 veľký úspech. Aké sú vaše ciele s Exitom na Slovensku ?
EXIT 316 je výborne spracovaný, priniesol veľa dobrého pre mladých ľudí v ČR. Popri tomto projekte súbežne bežal aj tzv. Turbo Exit. To sú stretávania sa v malých skupinkách, kde študenti diskutovali o tom, čo videli a mali možnosť premýšľať o niektorých statiach z Písma. Presne toto by sme chceli, aby sa stalo aj u nás. Chceme vidieť 150 nových skupiniek určených pre hľadajúcich ľudí, ktoré by fungovali pod miestnymi zbormi všetkých denominácií na Slovensku.

O čom sú tieto skupinky ? Čo sa počas nich robí ?
Máme pripravené materiály a Biblické štúdia k jednotlivým častiam Exitu. A tiež sme pripravení vyškoliť vedúcich týchto skupiniek k tomu, ako materiály používať.

Aké sú ciele petície ?
Náš cieľ je získať 3000 podpisov do petície tak, aby sme ich mohli predložiť STV najneskôr v druhej polovici mesiaca september 2010. Na základe petície veríme, že verejno-právna televízia nájde priestor pre túto reláciu bez toho, aby obmedzila vysielací čas niektorej z denominácií. CampFesťáci nám vo veľkej miere v tomto môžu veľmi veľmi pomôcť.

Keď vás bude chcieť niekto podporiť, kde nájde podpisový hárok ?
Na zelený petičný hárok, ktorý nájdeš na registrácií, v predajnom stánku 01,
alebo v rukách „Exit ľudí“ pri vstupe do Hangáru. Iniciatívni jedinci si hárok môžu stiahnuť z Facebookovej skupiny „Chceme Exit 316 v Slovenskej televízií.“. Potom ho však nesmú zabudnúť nechať podpísať aj ďalším 29 členom a poslať na príslušnú adresu.

S Petrom Hrubom z Tréningového Centra Kompas pre CampFest noviny sa zhováral Martin Jančo

PS: Pridajte sa aj k internetovej peticii cez modlitby či pôst – viac na http://www.kam.cz/exit316-na-slovensku