Prvý júlový týždeň pre náš TCK tím začal dosť rušne. BJB Viera a Palisády (Bratislava), ECAV Liptovský Hrádok a môj zbor CB Žilina organizovali anglické tábory pre stredoškolákov. Témou táborov bolo „Redemption“, „Záchrana“.

Jeden celý týždeň strávený s našimi priateľmi bol opäť výbornou príležitosťou poznať sa lepšie, no najmä podeliť sa s nimi s tým najvzácnejším čo, koho máme. Mám pocit, že sa nám to dobre podarilo. Dobrú správu o záchrane sme podali ďalej zrozumiteľným spôsobom. Na po táborové stretnutia prišlo veľa študentov, dokonca i na nedeľnom zhromaždení nášho zboru sme videli prvý krát našich priateľov z tábora. Modlíme sa, aby služba ochotných dobrovoľníkov zo slovenska a zo štátov priniesla veľa trváceho ovocia.
Tento týždeň začal druhý z troch turnusov. KECY organizujeme pre štyri zbory: ECAC Prešov, Košice, Bardejov a AC Rožňava. Teším sa, že môžem spolu s mojou Miškou a košičanmi slúžiť mladým ľuďom z tohto mesta. Prosím modlite sa, aby Jeho duch konal medzi nami spôsobom, aký sa mu páči.