Kde sú tie časy, keď sa ujo Fajfr modlil za „prázdne stoličky“, resp. naplnenie kapacity v zborovom dome. Stretávali sme sa asi tak 15ti a väčšina miest bola neobsadených. Po viac ako 15 rokoch sme zmenili niekoľko miest nedeľného zhromaždenia. Po mnohých rokoch je aj priestor pre aktivity mládeže a dorastu v zborovom dome je nedostatočný. Preto sme si pred letom prenajali nové priestory, ktoré budú slúžiť klubom odpoj sa a všetkým možným aktivitám.

Evka Myjavcová a spol odviedli neskutočné množstvo práce a obliekli klubovňu do nového šatu. Z čiernej do bielej. Tmavé miesto, kde sa pred nedávnom predvádzali stroho odené dievčatá pri tyči sa premieňa na miesto, kde bude znieť evanjelium. To je dostatočne veľký dôvod na radosť. Mt. 16.18c