Naivný pokus o podporu z hora – Adaptácia televízneho projektu EXIT 316 bola v decembri 2011 Slovenskou televíziou odmietnutá z finančných, programových a personálnych dôvodov. Ale ako to je naozaj? Veď program RTVS sme neponúkali za úplatu, je už natočený a ak by bolo treba niečo zmeniť, išlo by to na náš vrub. Tak isto nemám pocit, že vyžaduje nejaké personálne zamestnanie naviac. Iba ak by v programovej skladbe RSTV bol pretlak konkurenčných projektov… O tom mám však silnú pochybnosť. Na oficiálne vyjadrenie STV, resp. RTVS sme čakali takmer štyri roky.

Prvá fáza „klopania“ sa diala cez programové oddelenie, resp. oddelenie náboženského vysielania. Napriek mimoriadne pozitívnym ohlasom z Českej republiky a sledovanosti na ČT, vedúca oddelenia náboženského vysielania okrem obavy, že program je pre ich diváka príliš moderný, nás povzbudila ku tomu, aby sme získali doporučenie na EXIT 316 od biskupov dvoch najväčších denominácií na Slovensku. RKC zareagovala pozitívne po cca troch mesiacoch študovania programu. Pri návšteve generálneho biskupa ECAV sme predložili päť doporučení od najväčších denominácií z ČR, vrátane biskupa Sliezkej ECAV, ďalej dokument o získaní ocenenia Ekumenický počin roka od ERC v ČR a petíciu „Odvysielajte Exit 316 v STV“ s viac ako 3.250 podpismi získanými iba za dva mesiace od ľudí zo SR, no najmä od členov ECAV. Mal som pocit, že po pozretí EXITu je to takmer hotová vec. Vyjadrili sme prosbu o podporu tohto projektu prostredníctvom doporučenia generálneho biskupa ECAV pre STV. Po predstavení TCK a programu EXIT 316, prvá biskupova veta bola v zmysle, že aj ECAV by chcela mať viac priestoru v týchto médiach. Vtedy som vedel, že náš počin u biskupa nemá výhliadky na úspech. Ľudovo povedané, nenašli sme spoločnú reč. To som však ešte netušil, kam to až zájde.

Navždy nedefinovaný nesúlad vieroúk
Po niekoľkých mesiacoch, okrem iného, prišlo z GBÚ vyjadrenie v zmysle, že „projekt nie je v súlade s vieroukou ECAV“. O aký nesúlad ide, vieroučný výbor neuviedol. V osobnom rozhovore o viac ako pol roka neskôr, nám generálny biskup povedal, že on to síce nevidel, ale vraj je tam scéna, kde nejaký človek padá na chrbát ako pri krste duchom. Prekvapilo ma to, žiadna takáto scéna v EXITe totiž nie je. Neskôr som sa dozvedel z úst fanúšika Exit-u, jedného farára ECAV, že vedeniu vraj vadí náuka o anjeloch, s ktorou sa nestotožňujú. Žiadna náuka o anjeloch tam však nie je alebo sa jedná o moderátorov, ktorí sú akože anjeli, čo navštívili zem, aby zistili, ako sa tu na zemi žije? Oficiálne vyjadrenie ku tomu, v čom je rozpor s náukou ECAV nikdy neprišlo, aj napriek tomu, že sme ho písomne žiadali. Nakoniec, veď nie sú povinní prezradiť nám skutočné dôvody. Odvtedy biskup neprestajne opakuje, ako ľutuje, že na prvom stretnutí s nami bol sám. Niečím sme sa ho museli dotknúť, nemám však potuchy čím… V každom prípade i mne je dnes ľúto, že sme od generálneho biskupa doporučenie na EXIT žiadali, bolo to zbytočné aj naivné.

Pri žiadosti o vysvetlenie nesúladu s vieroukou sme uviedli, že stanovisko ECAV kvôli petícií zverejníme na našich weboch. Na takúto rétoriku na GBÚ zrejme nie sú zvyklí. Ako sme sľúbili, tak sme aj spravili. Niektorí mladší členovia, predpokladám, že z ECAV boli dosť horliví a napísali svoj názor, svoje otázky i svoje rozhorčenie nad rozhodnutím ohľadne EXITu generálnemu biskupovi. Toho sa to veľmi dotklo. Jednou z výčitiek, mne neznámeho autora, bolo aj to, že biskup je vraj proti misijnej činnosti. Keď sa zdielal na májovom stretnutí s nami s touto krivdou, ktorá sa mu stala, ospravedlnil som sa za tých ľudí, vyjadril som svoju ľútosť nad tým, že ho neprávom takto zranili a tiež to, že to nebolo úmyslom zverejnenia stanoviska GBÚ na našich portáloch. Myslel som to úplne vážne.

Ekuména na spôsob zduplovaného lobingu
Júnové úsilie bolo zamerané na získanie doporučenia pre projekt od Ekumenickej Rady Cirkví. Písomne, niekoľko krát som sa na stretnutie ERC pozýval s cieľom predstaviť tam tento projekt. Do poslednej chvíle neprichádzala žiadna odpoveď. Zrejme to nebolo v záujme jej predsedu, ktorý je zároveň aj generálnym biskupom ECAV. Nakoniec zástupcovia z BJB a CB ma tam akosi pretlačili. Ešte pred stretnutím sme osobne navštívili takmer všetkých zástupcov ERC a predstavili im EXIT 316. Všetci s nadšením sľúbili podporu tomuto projektu. Páčila sa im myšlienka aj prevedenie.

Na stretnutí predseda ERC poukázal na kritiku voči Exitu 316 od bývalého biskupa AC v ČR (ktorému asistoval súčasný inšpirátor predsedu vieroučného výboru ECAV a kritik takmer všetkého Aleš Franc). Biskup AC v SR vyjadril, že súčasné vedenie AC v ČR projekt EXIT 316 podporuje a tiež to, že bývalý poradca Úzkej rady AC v ČR nie je viac členom ich cirkvi. Navštevuje Weslyánsku cirkev (ktorej doteraz nie je členom). Bolo to však málo platné, k zmene kurzu v premýšľaní predsedu, teda generálneho biskupa nedošlo. Nedošlo k nemu ani po tom, ako sa informoval na vedení Sliezkej ECAV o ich pozitívnom postoji k EXITu a postoji k našej (TCK) partnerskej organizácií KAM (Kresťanská Akademie Mladých).

Ku hlasovaniu na júnovom stretnutí ERC nedošlo, nemalo by to význam. Jeden z tých, čo nám sľúbil podporu, angažovane vystúpil proti projektu a spolu s predsedom ERC boli zásadne proti. Hlasovanie na základe iskrivej diskusie by dopadlo nerozhodne 3:3 (za podporu projektu boli CB, BJB a ECM, ostatní s hlasovacím právom by boli proti). Žiaľ zástupcovia AC, CASD a RKC, ktorí i dnes projekt podporujú, sú iba pozorovatelia bez práva hlasu. Škoda tiež, že mládežnícka komisia, ktorej je TCK dlhoročným členom už niekoľko (asi 5) rokov nefunguje a zrejme ani nie je záujem, aby niekedy fungovala.

Zamknuté dvere verejnoprávnej televízie
STV na petíciu napriek zákonu nezareagovala. Tlačiť ich právnou cestou nám neprišlo vhodné. Vedúca oddelenia náboženského vysielania nám telefóny viac nezdvíhala a na písomnú korešpodenciu nereagovala. Prišli sme s novou stratégiou, ponúknuť program EXIT 316 RTVS – oddeleniu dokumentaristiky. Prvé ohlasy boli výborné, nová adaptácia programu s významnými osobnosťami zo Slovenska sa páčila, spracovanie je profesionálne, obsahovo projekt zaujal. Mimochodom, všetkým desiatim slovenským VIP osobnostiam napr. Adela B., Katka K., atď- sa projekt tak isto veľmi páčil, nakrútky robili bez nároku na akýkoľvek honorár a vraj konečne niečo zmysluplné a iné, než komercia. Z môjho pohľadu anomália: svet fandí EXITu, vedenie najväčšej protestantskej cirkvi nie? Potom však došlo k zlomu. Iba strohá telefonická reakcia: „Nič vám nemôžem povedať, vyrozumenie dostanete poštou“. Nebolo ťažké domyslieť si, o aké vyjadrenie pôjde. Niekto zaloboval a prezradil, ako je program EXIT 316, resp. jeho autori pre spoločnosť nebezpeční. A mal pravdu. Program je zrejme pre Slovensko životu nebezpečný. Veď „Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto ho stratí pre mňa, nájde ho.“ Mt.10.39

Tak došlo k exitu-su československého Exitu 316 v RTVS. Škoda, nie len preto, že to bol dosť nákladný špás (viem si predstaviť, že menšiu organizáciu by finančne položil, svet získavania, vykazovania, no najmä opätovného získavania grantov je totiž komplikovaný), no najmä preto, že nástroj na oslovenie mladej generácie ľudí na slovensku zostal paradoxne na rozdiel od sekulárnej ČR zatiaľ nedostatočne využitý. Stratili sme veľa času a projekt rýchlo stárne. Najvyšší čas ísť s Exitom medzi ľudí a tiež na web. Pomôžete nám?

Sladko-trpké ovocie zápasu
Minulý rok (2011) sme v spolupráci s ECAV neurobili žiaden EXIT TOUR – preventívny program na stredných školách nadväzujúci na projekt EXIT, hoci mnohí mládežníci z ECAV sa napriek tichému embargu pridali v praktickej pomoci na školách. Ba i tam, kde bola realizácia už dohodnutá, sa na poslednú chvíľu zatvorili dvere (napr. EKG v Prešove). Škoda. Ale i tak, zažili sme jeden z najpožehnanejších rokov služby TCK vôbec. Otvorenosť študentov stredných škôl pre evanjelium bola ohromujúca, učitelia na školách sa vyjadrili, že niečo tak dobre zorganizované a zmysluplné ešte nemali. Tak isto Anglické tábory pre stredoškolskú mládež realizované miestnymi cirkevnými zbormi (5 z ECAV) priniesli najviac ovocia za ostatných 19 rokov služby TCK. Odhodlanie pokračovať v službe u deviatich pracovníkov TCK z radov ECAV, aj prostredníctvom EXIT 316, napriek márnemu „zápasu“ s vrchnosťou stúplo. Naša cesta bola poznačená plačom s vnútornou radosťou, že On a Jeho milosť je s nami. A to nám bolo dosť.

Generálny biskup mi vyčítal, že sme za ním neprišli oveľa skôr, keď už sme sa „ujali“ ich detí. Ak by bol spôsob komunikácie vtedy obdobný tomu dnešnému, som za tento počin Pánu Bohu veľmi vďačný.

Čo všetko sa odohralo v zákulisí slovenského príbehu EXIT 316 tlačiaceho sa do STV raz výjde najavo. Ako dobre, že všetko bude posudzovať On. Veď „Duch skúma všetko, aj hlbiny Božie.“ Kor.2.10.

PHf – 10.1.2012