Milí priatelia, 19. ročník Konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM) 2012 sme ukončili s rekordnou účasťou 764 pracovnikov s mládežou (vrátane KPM doborovoľníkov). Téma NASKOČ nás viedla ku Kristovi a Jeho službe.

Bolo mi radosťou slúžiť účastníkom Trasy 4 (spolu s Dannym a Dawsonom Jones-om), ktorá bola zameraná na reprodukciu služby, ďalej seminárom O výsledkoch z prieskumu religiozity na Slovensku (www.tckompas.sk) a tým, Ako rozoznávať zdroje myšlienok, ktoré víria našou hlavou. Je neodškriepiteľné, že On bol s nami a že všetky útoky na TCK, či samotnú KPM Pán Boh prekonal a nakoniec sa v nich aj oslávil. Veľmi pekne ďakujem za Vaše modlitby alebo akúkoľvek spoluúčasť na tomto celoslovenskom podujatí. Prosím, modlite sa ďalej za týchto vedúcich, aby aj po tom, ako sa vrátia domov verne slúžili vo svojich zboroch, na miestach, kde ich Pán Boh povolal. Kvôli dojmu z konferencie pripájam nejaké foto a zvučku KPM – viď folder VIDEO.
Ešte raz, ďakujem Vám za Vašu akúkoľvek podporu v našej službe. Prajem Vám požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.
S láskou
PHf