Možnosť nevídanej investície pre nových podporovateľov TCK. Na nový kalendárny rok, TCK dostalo nevídanú ponuku. Jedna nadácia sa rozhodla podporiť našu službu v prípade, že rozšírime náš tím finančných podporovateľov o nových ľudí zo Slovenska. Za každé 1 euro od darcu zo SR nadácia pridá ďalšie 4Eurá až do výšky cca 2.345Eur od tuzemských sponzorov,

čiže cez tento projekt môžeme celkom získať 9.375,-Eur. Je to výborná možnosť ako získať finančné zdroje prostredníctvom nadácie pre programy TCK a zároveň ako povzbudiť ľudí zo Slovenska k pravidelnej podpore našej/Jeho služby. Získané zdroje od nadácie použijeme na realizáciu nového projektu FUSION. Cez miestne zbory v SR chceme založiť ich vlastné rock-pop zbory s kapelou, divadlom a tancom. V praxi by to znamenalo, že miestny zbor by cez Fusion každý týždeň pracoval s 20-25 neveriacimi tinídžermi. Títo mladí ľudia by dostali možnosť počuť evanjelium vo forme krátkeho desať minútového zamyslenia, avšak skutočné ovocie vzíde zo vzťahov, ktoré si títo mladí ľudia budú môcť vybudovať s kresťanmi, ktorých tu stretnú.

Váš dar bude použitý podľa vášho rozhodnutia. Prosím zvážte, či toto nie je práve pre Vás príležitosť investície do budovania Jeho kráľovstva tu na Slovensku. Možnosť platí do 30.11.2011.